BASINÇ

Bu bölümde Basınç konusunu tekrar edelim, kısa bir özetle hatırlayalım...

BASINÇ

Kış aylarında giydiğimiz bot tabanlarının geniş yüzeye sahip olması ile karlı yolları açmak için kullanılan kepçe tekerlerinin paletli yapılması, çivilerin daha iyi delebilmesi ve bıçağın daha iyi kesebilmesi için uçlarının sivriltilmesi gibi durumların tümü basınçla alakalıdır.

Birim yüzeye dik etki eden kuvvete basınç adı verilir. Basınç ‘P’ harfi ile gösterilir. Birim ise Pascal (Pa)‘dır.

Katılarda, sıvılarda ve gazlarda olmak üzere basınç üç bölümde incelenir.

Katı cisimler, ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye kuvvet uygulayarak bir basınç oluştururlar. Katılarda basınç, cismin ağırlığının yüzey alanına bölünmesi ile bulunur.

Sıvılar sahip oldukları ağırlıklarından dolayı bulundukları kabın temas ettikleri tüm yüzeylerine basınç uygular.

Sıvı içerisinde bir noktaya uygulanan basınç,

* Sıvının derinliğine bağlıdır. Yani sıvının derinliği (yüksekliği) arttıkça uyguladığı basınç artar.
*Sıvı basıncı, sıvının yoğunluğuna (cinsine) bağlıdır. Yani sıvının yoğunluğu arttıkça uyguladığı basınç artar.

Sıvılarda olduğu gibi gazlar da akışkandır. Gazların belirli bir hacmi yoktur. Konuldukları kabın şeklini alırlar ve bulundukları kabın iç çeperine basınç uygularlar.
 

Kapalı kap içindeki gazlar, taneciklerinin hareketinden dolayı kabın tüm yüzeyine eşit büyüklükte basınç uygular. Kapalı kaplardaki gazların basıncı manometre ile ölçülür.

Dünya’nın etrafını çevreleyen bir gaz tabakası vardır. Bu tabakaya atmosfer adı verilir. Atmosferi oluşturan gazlar yeryüzündeki tüm varlıklara basınç uygular. Bu basınca açık hava basıncı ya da atmosfer basıncı adı verilir.