Elektriksel Direnç

Elektrik enerjisinin iletimi, kullanılan iletken maddenin özelliklerine bağlı olarak bazı durumlarda kolay, bazı durumlarda ise zor olmuştur. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğa direnç denilmektedir.

Elektriksel Direnç

Elektriksel Direnç Nedir?

Direncin birimi Ohm’dur (om) ve (Ω) ile gösterilir. Direnç birimini onu ilk olarak bulan George Simon Ohm’un (Corç Saymın Ohm) anısına ohm olarak kullanılmaktadır.

 Devre elemanının direnci dirençölçer ile ölçülür.

Elektronikte direnç adı verilen parçalar Özellikle elektrik devrelerinde kullanılan elektrik enerjisini azaltmayı amaçlamaktadır. Dirençlerin çoğu, yapılarında elektriği iyi iletmeyen bir madde olan karbon içerir.

 

Yalıtkan maddelerin direnci çok fazladır. Bu nedenle elektriği iletmezler.

Direnç nelere bağlıdır

  • —Uzunluğu azaldıkça elektrik iletimi kolaylaşır ve direnç azalır.
  • —Dik kesit alanı (kalınlığı) büyüdükçe elektrik iletimi kolaylaşır  ve direnç azalır.
  • —Cinsine bağlı olarak direnç değişir.
  • —Kısaca direnç bir iletkenin boyu ile doğru, dik kesit alanı ile ters orantılıdır.

Ampul Bir Dirençtir

—Bir elektrik ampulünün içerisinde filaman adı verilen iletken bir tel bulunmaktadır.

 

Filaman teli tungsten metalinden yapılmış ince uzun bir teldir, fakat küçük bir yere sığabilmesi için spiral şeklinde kıvrımlı bir hale getirilmiştir.

 

Tungstenin direnci çok yüksektir. İçinden elektrik enerjisi geçtiğinde ısınıp kızarır ve çevreye ışık yayar hale gelir. Tungsten 2500 C a kadar kopmadan dayanabilir.

 

Tungsten metalinin havadaki oksijenle birleşerek yanmasını önlemek için ampulün havası boşaltılır. Ampulün içi ya havasız bırakılır ya da tungsten ile kimyasal değişme yapmayan azot,argon gibi az basınçlı gazlarla doldurulur.