Isı İletimi

Isı, bir enerji çeşididir ve maddeler arasında alınıp verilebilir. Isı alışverişi her zaman sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğrudur. Yani sıcaklığı yüksek olan madde sıcaklığı düşük olan maddeye ısı enerjisi verir.

Isı İletimi

ISI İLETİMİ

Isı alan maddenin sıcaklığı artarken ısı veren maddenin sıcaklığı azalır. Bu durumda ısı alan yada veren maddelerin taneciklerinin hareketlilikleri değişir.

 

http://fensitem.com/wp-content/uploads/2019/08/conduction-heat-transfer.jpg

Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler düzenlidir. Isı iletkenleri kısa sürede büyük miktarda ısı iletirler. Metaller (Bakır, alüminyum, demir,…), diğer maddelere göre ısıyı daha hızlı iletirler ve ısı iletkenidirler. Maddelerin sıcaktan soğuğa doğru ısı geçişine ısı iletkenliği denir.

http://fensitem.com/wp-content/uploads/2019/08/2-conduction.gif

Isı alışverişini engellemeyen veya ısıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni madde denir. Isı iletkenlerini oluşturan tanecikler arasındaki boşluk çok azdır ve tanecikler düzenlidir. Isı iletkenleri kısa sürede büyük miktarda ısı iletirler.  Altn, gümüş, bakır, alüminyum, demir ve çelik gibi metaller ısıyı iyi ileten maddelere örnek olarak verilebilir.

 

Isıyı iyi iletmeyen maddelere ısı yalıtkanı madde denir. Bu maddeleri oluşturan tanecikler düzensizdir ve tanecikleri arasındaki boşluk çok fazladır.

 

Isı yalıtkanları kısa sürede çok az miktarda ısı iletirler. Tahta, plastik, beton, hava ısı yalıtkanıdır. Plastik köpük, cam yünü, asbest, çift camlı pencerelerdeki hava boşluğu, termoslardaki iç ve dış yüzey arasındaki havasız ortam ısı yalıtımı için kullanılır.

ISI YALITIMI

Bazı maddelerin bulunduğu ortama göre sıcak, bazılarının da soğuk tutulması gerekmektedir. Bunu sağlamak için ısının yayılmasının yavaşlatılması veya önlenmesi gerekir. Maddelerdeki ısı akışını yavaşlatmak için yalıtkan malzemeler kullanılmasına, ısı yalıtımı denir.

ISI YALITIMINDA KULLANILAN MALZEMELER

Plastik Ahşap Asbest Taş yünü Katran Cam yünü Silikon yünü

Günlük hayatta kullanılacak yalıtım malzemeleri;

 • Çevreye zarar vermemelidir.
 • Ekonomik olmalıdır.
 • Hafif olmalıdır.
 • Yanmaz olmalıdır.
 • Kolay uygulanabilmelidir.
 • Zaman için de bozulup çürümemelidir, uzun ömürlü olmalıdır.
 • Isı iletkenlik değerinde zamanla değişme olmamalıdır.
 • Asit ve asit yağmurlarına karşı dayanıklı olmalıdır.
 • Elastik olmalıdır.
 • Böcek ve mikroorganizmalar tarafından tahrip edilmemelidir.
 • Aşınma ve paslanma yapmamalıdır.
   

 

Binalarda Isı Yalıtımının Sağlanması

Isı yalıtımı olmayan binalarda; kışın evin içi sıcaksa ısı akışı içerden dışarı doğru, yazın evin içi soğuksa ısı akışı dışarıdan içeri doğrudur.
 

http://fensitem.com/wp-content/uploads/2019/08/1112081569-300x267.png

Ev ve iş yerlerinde kullanılan yalıtım malzemeleri sayesinde sağlanan yalıtım, enerji tüketimin azalmasına, doğal kaynakların ve onların dengesinin korunmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlar. Ayrıca ısı yalıtımı sayesinde daha az yakıt madde yakılacağından atmosfere daha az karbondioksit ve diğer zararlı gazların yayılmasını sağlar ve bu sayede sera etkisi azaltılır ve küresel ısınma önlenir.

 

Yalıtım ve Enerji Tüketimi

Ev ve iş yerlerinde kullanılan yalıtım malzemeleri sayesinde sağlanan yalıtım, enerji tüketimin azalmasına, doğal kaynakların ve onların dengesinin korunmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlar. Ayrıca ısı yalıtımı sayesinde daha az yakıt madde yakılacağından atmosfere daha az karbondioksit ve diğer zararlı gazların yayılmasını sağlar ve bu sayede sera etkisi azaltılır ve küresel ısınma önlenir.

 

Kaynaklar

vacaero.com

pasivnydomcek.sk

fensitem.com