Sportif Teknolojiler

Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza giren kavramlardan bir tanesi de “Big Data” yani “Büyük Veri” kavramı. Kısaca açıklayacak olursak,

Sportif Teknolojiler

Büyük veri bir veya birden fazla konu üzerine toplanmış çok fazla sayıda verilerdir. Örneğin bir ülkede bulunan her bir ailenin 40 yıl boyunca yapmış olduğu gündelik harcamaların listesi, çok sayıda veri barındırır. Aynı zamanda bu ailelerin hem gündelik harcama hem de gündelik kazançlarının listesi yapılırsa bu daha çok veri anlamına gelecektir. Bunun gibi çok fazla sayıda bilgi içeren veri birikimlerine “Büyük Veri” adı verilir.

Büyük Veri ve Veri Madenciliği Nerelerde Kullanılıyor?
Kamera sistemlerinin, ses tanıma teknolojilerinin, yapay zeka yöntemlerinin, sensörlerin geliştirilmesi ve artması, insan popülasyonuna bağlı olarak teknoloji kullanımının da yaygınlaşmasına bağlı olarak büyük veriler hızla artıyor. Bu artıştan faydalanmak adına büyük veri madenciliği alanında gelişimler yaşanmış ve elde edilen bu verilerin insanların yararına veya kar amaçlı nasıl değerlendirileceğine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Bir bölgenin geçmiş yıllarda aldığı yağış miktarlarının değerlendirilmesi ile gelecek yıllara yönelik tahminlerin yapılması, bir hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemlerin farklı insanlarda yıllar boyunca verdiği sonuçların incelenerek yeni hastalara en uygun tedavi yönteminin seçilmesi gibi değerlendirme gerektiren çalışmalarda büyük veriler ve veri madenciliği yöntemleri kullanılmaktadır.

Veri madenciliğinin ve büyük verilerin kullanıldığı başka alanlara bakacak olursak, sosyal yapılar, eğitimle ilgili çalışmalar, ekonomi ve spor gibi birbirinden farklı alanlar göze çarpmaktadır. Bu yazımızda teknolojik yapıların spor alanında nasıl kullanıldığını ve spor tahminlerinde elde edilen sonuçları değerlendireceğiz.

Bu bağlamda sporda kullanılan verilerin tutulması bu verilerin taşınması, ölçme değerlendirme, süre, skor, mesafe ölçme, konum belirleme gibi bir çok alanlarda da teknoloji kullanılmaktadır. Sporun yapılmasına değil, spora yardımcı olmasına bağladığımız teknoloji faydalı olurken, teknolojinin içerisine gömülmüş sözüm ona spor olarak adlandırılan, bilgisayar oyunları, mobil uygulama oyunları sağlıklı yaşamdan uzak spora aksi bir tutum sergilemektedir.


Daha Fazlasını Görmek İçin Tıklayınız